Jogorvoslati eljárást megindító kérelem adatai

A kérelemmel érintett eljárás megnevezése: A Kbt. V. fejezet 16. cím alapján indított közbeszerzési eljárás – előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás A kérelemmel érintett eljárás tárgya: Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése. Ügyfelek megnevezése: Kérelmező: Orangeways City Kft. (1141 Budapest, Columbus u. 24/B) Ajánlatkérő: BKK Budapest Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) és Budapest Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa u. 15.) – közös ajánlatkérők A kérelem Döntőbizottsághoz érkezésének időpontja: 2012. április 25.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.