Nemzetközi kapcsolatok

A BKK nemzetközi szerepvállalásai

A Föld lakosságának ma már jóval több, mint fele városokban él, ezért a nemzetközi kooperáció a városi közlekedés területén talán még soha nem volt olyan fontos, mint a XXI. század második évtizedében. A Budapesti Közlekedési Központ ezért aktívan részt kíván venni minden olyan nemzetközi szervezetben, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos, tapasztalatcserét segítő projektekben, melyeket a magyar főváros számára hasznosnak ítél. A világ nagyvárosai, de különösen az európai fővárosok, alapvetően ugyanolyan közlekedéssel kapcsolatos kihívásokkal állnak szemben, ezért is különösen fontos és szükséges a nemzetközi kitekintés a fejlesztési irányok, illetve a konkrét projektek meghatározásánál.

Nemzetközi kapcsolatok

Budapesten évszázados hagyománya van a nemzetközi közlekedés-szakmai szervezetekben való aktív részvételnek. Ezt a tradíciót a Budapesti Közlekedési Központ 2011-es létrejötte óta a Fővárosi Önkormányzat megbízásából folytatja. A BKK jelenleg az alábbi nemzetközi szervezetek, illetve projektek munkájában vesz részt:

A UITP (L’Union internationale des transports publics/Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség), a szakma egyetlen nagy nemzetközi szervezete 2010-ben lett 125 éves. A brüsszeli székhelyű UITP a közösségi közlekedési hatóságok, vállalatok, tudományos intézetek és a közlekedésben érdekelt versenypiaci szereplők, illetve szolgáltatók nemzetközi hálózata. Tevékenysége a közösségi közlekedés valamennyi ágazatát – metró-, busz-, villamos-, elővárosi vasút- és vízi közlekedés – lefedi. A 92 országból 3400 tagot számláló szövetség egyrészt platformot nyújt a tagok közötti világszintű kooperációnak és tapasztalatcserének, másrészt a közösségi közlekedés ügyét képviseli és népszerűsíti szerte a világban. Ennek legfőbb fóruma a kétévente megrendezett UITP világkongresszus és kiállítás. A szövetség 1893-ban Budapesten tartotta a 7., majd 1989-ben a 48. kongresszusát. A legutóbbi, 2013. május 28-án Genfben tartott világkongresszuson Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy városaink gazdasági növekedésének kulcsa a tömegközlekedés fejlesztése, éppen ezért a kelet-európai városokban az Európai Unió kohéziós forrásainak 2014 után is támogatnia kell a járműpark frissítését, és a városi kötöttpályás infrastruktúra fejlesztését.

Az EMTA (European Metropolitan Transport Authorities/Európai Nagyvárosi Közlekedési Hatóságok) szövetség tapasztalatok és információk cseréjét mozdítja elő a közlekedés-szervezés, -tervezés és finanszírozás területein. A BKK 2011-től tagja a szervezetnek, mely elnökségének tagja a BKK vezérigazgatója is. Ez Budapest számára nem csupán nagy lehetőség, de a magyar közlekedési intézményrendszer átalakítása érdekében zajló munka nemzetközi elismerése is.

A EUROCITIES városszövetséget hat nagyváros – Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milánó és Rotterdam – polgármestere alapította 1986-ban. A tapasztalatcserén túl közös platform létrehozása volt a cél, megkönnyítve és egyúttal hangsúlyosabbá téve ezáltal az Európai Unió intézményeivel való kommunikációt. A brüsszeli székhelyű szövetség ma már több mint 30 ország 130 városát számlálja tagjai között, Budapest 1996 óta tagja. A munka tematikus fórumokban (pl. mobilitás, kultúra, környezet), munkacsoportokra bontva folyik.

A EUROCITIES Mobility Forum tevékenységének középpontjában a fenntartható városi tömegközlekedés tervezése, valamint a közúti biztonság áll. A Fórum egyik jelenlegi kiemelt témája, hogyan tudják kialakítani és végrehajtani a városok az integrált közlekedési terveket, amelyek elengedhetetlenek a fenntartható városfejlődés eléréséhez. Ily módon az EUROCITIES is hozzájárul a városi környezetről szóló európai tematikus stratégia fejlesztéséhez, amely az Európai Unió 6. környezetvédelmi cselekvési programja keretében valósul meg.

MMG

Az MMG (Major Metropolises Group – Jelentős Nagyvárosok Csoportja) egy olyan informális csoportosulás, amely 12 városi és városközti közlekedési társaságot fog össze. Tagjai: Barcelona – Transports Metropolitans de Barcelona (TMB),  Berlin – Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Brüsszel – Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), Budapest – Budapesti Közlekedési Központ (BKK), Lisszabon (CARRIS – Transportes de Lisboa), London – Transport for London (TfL), Milánó – Azienda Trasporti Milanesi (ATM), München – Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), Párizs – Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP),  Róma – Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma (ATAC), Rotterdam – Rotterdamse Elektrische Tram (RET) és Bécs – Wiener Linien. Az összesen több mint 150 000 alkalmazottat foglalkoztató, felsővezetői szinten együttműködő, MMG-ben tagsággal rendelkező cégek naponta közel 40 millió utast szállítanak. A Csoport 1999 óta működik közre az európai intézmények városi közlekedéssel kapcsolatos stratégiai és szabályozási ügyeiben, többi között például az európai közlekedési politikáról készült Fehér Könyv, valamint a városi közlekedésről megszövegezett Zöld Könyv és akcióterv elkészítésében, a PSO szabályozás megformázásában.

Az MMG-nek 2011 óta – egyetlen kelet-európaiként – a Budapesti Közlekedési Központ is tagja, ami a városi tömegközlekedési szektor fokozott támogatását kérte a nemzeti kormányoktól és az európai intézményektől, amely a válság legyőzésében játszhat kulcsfontosságú szerepet.

Kutatás-fejlesztési projektek

A BKK több Európai Uniós Kutatás – Fejlesztési projektben (EU K+F projektek) is szerepet vállal, amelyeknek fő célja az, hogy a meglévő tudást átadja, és hozzájáruljon az új, innovatív technológiák elterjedéséhez. Mivel a projektek BKK által vállalt költségelemei megegyezhetnek a BKK üzleti tervében szereplő feladatokra elszámolt költségekkel, ezért ezek a programok nem jelentenek plusz terhet a BKK költségvetésére.

A nemzetközi kutatás-fejlesztésekben való részvétel több előnnyel is jár a BKK számára:

 • a BKK bekerül a nemzetközi „vérkeringésbe”
 • a programokon dolgozó kollégák bérköltsége fedezhető a projektek költségvetéséből.

A projekteknek – finanszírozási program és típus szerint – több fajtája létezik.

CATCH-MR (Cooperative approaches to transport challenges in Metropolitan Regions)

A projekt feladata az európai nagyvárosok és régióik közötti fenntartható közlekedési megoldások keresése, a forgalom csillapítása a mobilitás csökkentése nélkül, a környezetbarát közlekedés különböző megközelítési módjainak összegyűjtése, illetve innovatív megoldások kidolgozása volt. Az összegyűjtött jó gyakorlatokat és tanulságokat a résztvevők egy európai tapasztalatcsere keretében vitatták meg. Magyar részről a BKK és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala közösen vett részt a 2012 végén záruló projektben. Feladatunk a 2-es számú tematikus blokk szakmai képviselete volt, azaz a közösségi közlekedés használatának ösztönzése, különös tekintettel az intermodalitás és P+R témakörökre.

A szakmai tapasztalatcsere során a BKK korszerű európai megoldásokat és trendeket ismerhetett meg, kapcsolatokat épített az európai nagyvárosi régiókkal, valamint lehetősége nyílt a különböző innovatív megoldások megvitatására is, többek között a P+R parkolók, vagy épp a behajtási díj bevezetésének terén. A projekt költségvetéséből egyebek mellett finanszírozható volt egy, a BKK céljaival összhangban lévő kerékpáros tanulmány elkészíttetése is.

TIDE (Transport Innovation Deployment for Europe)

TIDE A TIDE projekt azért jött létre, hogy 15 innovatív közlekedési intézkedés elterjedését ösztönözze Európa-szerte. 50 várost vontak be a programba, amelyek közül 10 városnak az intézkedések megvalósítására pénzügyi támogatást is biztosítanak. A TIDE programban a BKK európai uniós támogatással, mint projektpartner vesz részt.

A TIDE projekt a jövőben 15 várost támogat aktívan azzal a céllal, hogy öt tematikus csoportba szervezve, konkrét innovatív intézkedési terveket dolgozzanak ki a következők szerint:

 1. finanszírozási modellek és árképzések;
 2. kerékpáros- és gyalogos közlekedés;
 3. hálózattervezés és közlekedésirányítás az utazási információk jobb biztosítása érdekében;
 4. elektromos járművek;
 5. közösségi közlekedés szervezése.

E 15 város feladata annak bemutatása, hogyan lehet sikeresen előkészíteni ezen intézkedések bevezetését, így példával szolgálnak a többi európai város számára. A TIDE konzorciumban Budapest mellett négy város – Milánó, Donostia San Sebastian, Reading és Rotterdam –  vesz részt projektpartnerként. A városok mindegyike egy-egy tematikus csoportra koncentrál. A BKK mint Cluster Leader City, azaz Projektvezető Város, az elkövetkező két és fél évben a litván fővárossal, Vilnius-szal és az olasz Bolognával szoros együttműködésben, valamint a Gdanski Egyetem szakmai segítségével a városi környezetben történő integrált közösségi közlekedési szervezet kialakításának koncepcióján dolgozik, továbbá a közösségi közlekedés fejlesztése során használható piackutatási eszközök alkalmazási lehetőségeit kutatja. További 10 várost a „TIDE Champion Cities” felhívás alapján választanak ki a projekt során.

NODES (New tools for design and Operation of Urban Transport Interchanges)

A NODES projekt célja olyan eszközök kialakítása, amelyek intermodális csomópontok kialakításában és üzemeltetésében segítik az európai városokat. Koordinációját a UITP, a közösségi közlekedési cégeket nemzetközi szinten tömörítő világszervezet végzi, amelynek a BKK is tagja. Az új szemléletű megközelítés az utazóközönség minél színvonalasabb kiszolgálására fókuszál, figyelembe véve az üzemeltetők, valamint a többi piaci és közéleti szereplő igényeit.

A projekt során a következő öt téma részletes kidolgozása a cél:

 1. területhasználat és infrastruktúra kapcsolata;
 2. tervezési irányelvek;
 3. intermodalitás, valamint infokommunikációs eszközök kapcsolata;
 4. üzleti modellek;
 5. energiahatékonysági és környezeti szempontok.

A projektben 17 nemzetközi partner – amelyek között közösségi közlekedési vállalatok, helyi hatóságok, illetve felhasználói csoportok érdekképviseletei is vannak – vesz részt. Az európai uniós támogatás intenzitása 50 %, a teljes projektköltség 193 ezer euró, azaz megközelítőleg 55 millió forint, amelyből a támogatás összege 97 ezer euró, közel 28 millió forint.

A nemzetközi szakirodalom feldolgozásával, és a felhasználók igényeinek felmérésével alakulnak ki azok a főbb mutatószámok (KPI – Key Performance Indicators), amelyek alapján a meglévő és tervezett intermodális csomópontokat értékelik. Az értékelés tapasztalatai alapján kialakított eszközrendszert négy városban: Toulouse-ban, Readingben, Budapesten és Rómában, összesen tíz helyszínen alkalmazzák majd.

A projekt révén létrejövő, innovatív technológiát alkalmazó, korszerű megjelenésű fejlesztések és egyéb komfortnövelő eszközök jelentős mértékben növelik majd az utazóközönség általános kényelmét, és hozzájárulhatnak a környezetbarát alkalmazások elterjedéséhez. Mindezen beavatkozások egyúttal a BKK általános megítélésére is jótékony hatást gyakorolhatnak.

A projekt során szerzett tapasztalatok nagyszerűen hasznosulhatnak a budapesti intermodális csomópontok fejlesztésénél, hiszen a témában nálunk jártasabb városok sikereit és hibáit látva élhetőbb, fenntarthatóbb csomópontokat alakíthatunk ki.

CH4LLENGE (Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning)

Leírás A projekt a fenntartható városi közlekedést segíti. Megoldásokat készít a módszertani és eljárási korlátok (intézmények közötti együttműködés, regionális tervezés), valamint az európai városok legfontosabb kihívásainak (finanszírozási források megtalálása, szociálpolitika és mobilitás-tervezés kapcsolata, klímaváltozás) leküzdésére, majd megosztja a terveket. A jövőbemutató gondolkodás fontos eleme a Fenntartható Városi Közlekedési Tervek (Sustainable Urban Mobility Planning – SUMP) bevezetése a köztudatba. Ezek az irányelvek nagy segítséget nyújthatnak Budapest fenntartható mobilitási tervének kialakításában, másrészt a széleskörű tapasztalattal rendelkező nemzetközi partnerek is kiemelkedő támogatást biztosítanak. A projekt három éven át segíti a BKK-t a fenntartható városi mobilitási tervezés módszertanának megismerésében és sikeres alkalmazásában. A stratégiai tervezések során vizsgálandó területek közé tartozik többek között a teherforgalom, a gyalogos- és kerékpáros közlekedés, a parkolás, és a díjfizetés is.

A nemzetközi projekt 17 partnerével közösen a BKK feladata a helyi lakossággal, a civilekkel és más érdekeltekkel közös együttműködési stratégiák kialakítása a közlekedésfejlesztések terén, valamint a bevonásukra vonatkozó lehetőségek feltérképezése, és az ezekkel kapcsolatos előkészítő munka elvégzése, a budapesti közlekedési helyzet általános bemutatása, továbbá a projekt során kialakítandó beavatkozási tervek felhasználása és véleményezése. Az értékelési módszertan kialakításában történő közreműködés, valamint a projekt magyarországi népszerűsítése, kommunikációja ugyancsak a projekt részét képezi.

A projekt előkészítésében segítségre volt az EU_KP_12-1-2013-0002 számú támogatási szerződésszámú előkészítési projekt, amely támogatási szerződés 2013. június 4-én lépett hatályba.

EU_KP_12-1-2013-0002 projekt rövid bemutatása PDF formátumban (0,1 MB)

Sajtóközlemény PDF formátumban (0,3 MB)


STARS (Sustainable Travel Accredited and Recognised Schools)

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Y:\STARS_IEE_2012\Template\STARS Final Logo Suite\STARS Final Logo Suite\Screen\With Icons\POL-STARS-Logo-Pos-RGB-STRAP.png Ez az iskolák számára indított projekt egy Londonban bevált és nagy sikerrel alkalmazott akkreditációs rendszer elterjesztését tűzte ki célul, ösztönözve és jutalmazva az iskolákat a fenntartható iskolai utazási tervek kialakításában és megvalósításában. A projekt kiemelt figyelmet fordít a fenntartható közlekedési módok, így a gyaloglás és a kerékpározás szélesebb körben történő elterjesztésére.

A nemzetközi projekt 13 partnerével együttműködve a BKK feladata a helyi kerekasztal-beszélgetések, illetve két regionális akkreditációs konferencia megszervezése, iskolák akkreditációs rendszerének biztosítása, az akkreditáció lefolytatása, kérdőíves felmérések készítése, illetve peer-to-peer oktatási programok szervezése. A STARS projekt megvalósulásával a külföldön sikerrel alkalmazott akkreditációs rendszer átültethető a hazai gyakorlatba. Az akkreditációs eljárásban több iskola is részt vehet, tanulóik a projekt keretein belül személyes oktatásban vehetnek részt. Az akkreditációs folyamat bevezetését, valamint eredményeinek nyomon követését kidolgozott segédanyagok támogatják. A program a BKK által előnyben részesített közlekedési módok térnyerését segíti.

CASCADE project

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Logo Cascade horizontal A CASCADE projekt keretén belül a BKK lehetőséget kapott arra, hogy három munkatársát Milánóba küldje tanulmányútra. A kiutazás célja a milánói behajtási rendszer (AREA C) megismerése, és a fővárosban tervezett hasonló rendszerrel kapcsolatos szakmai kérdések megvitatása volt a rendszer tervezőivel és üzemeltetőivel. A delegáció megtekintette a behajtási pontokat, valamint a fizető-ellenőrző rendszer központját, és megismerhette a BikeMi, Car Sharing és a parkolási rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket is. A 2013. február 6-7-én zajló tanulmányút költségeit a projekt fedezte.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.