Pótdíjfizetés feltételei

1. Helyszínen fizetett pótdíj

A pótdíj mértéke helyszíni készpénzes kiegyenlítésekor 16 000 forintról 8 000 forintra mérséklődik. A pótdíj helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben pótdíjelismervényt köteles adni.

2. Bérletbemutatás és készpénzes befizetés vagy bankkártyás fizetés a Pótdíjazási Irodában (Budapest VII. kerület, Akácfa u. 22)

(a „Pótdíjazási ügyek intézése” táblával jelölt helyiségben)

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig (munkanapokon) 7:00-től 20:00 óráig,
szombaton (és szombati munkarend szerinti napokon) 8:00 és 14:00 óra között,
vasárnap és ünnepnapokon zárva.

A befizetésről bevételi pénztárbizonylatot állítanak ki.

 • Amennyiben az utas olyan bérletszelvénnyel és hozzá tartozó igazolvánnyal (bérletigazolvány, diákigazolvány, személyazonosító igazolvány vagy kártya formátumú vezetői engedély) rendelkezik, amelyik a pótdíjazás időpontjában érvényes (tehát azt megelőzően vásárolták), vagy ingyenes utazásra jogosultságot igazoló dokumentumot birtokol, de azt a jegyellenőrzésnél nem tudta felmutatni, úgy pótdíjazását a bérlet utólagos bemutatására előírt feltételek teljesülése és a bérletbemutatási díj megfizetésével a pótdíjazástól számított 2 munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen (1072 Budapest VII., Akácfa u. 22.) rendezheti. A bérlet bemutatásakor a pótdíjfolyamat az eljárási díj megfizetése ellenében megszűnik. Az eljárási díj éves, szemeszterre szóló, negyedéves bérletek vagy ingyenes utazásra jogosultságot igazoló dokumentum bemutatásakor 1 000 forint, egyéb bérleteknél 2 000 forint. A lehetőséggel az utas naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet. A kedvezményes éves, illetve az éves összvonalas Budapest-bérletekre az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. A díjmentes utazásra jogosultaknál naptári évenként az első két alkalommal 1 000 forint, minden további esetben 2 000 forint az eljárási díj mértéke.

Bérletbemutatással akkor élhet az utas, ha korábbról nincs rendezetlen pótdíjtartozása.

A pótdíjazást követően vásárolt bérletszelvény nem fogadható el bemutatásra.

A bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumok

Általános (felnőtt-) bérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk
 • érvényes arcképes igazolvány (a bérletszelvényen feltüntetett számhoz tartozó igazolvány)
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes bérlet
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya)

Kedvezményes (nyugdíjas, kisgyermekes) bérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk
 • érvényes arcképes (nyugdíjas, kisgyermekes) bérletigazolvány
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes bérlet
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya)

Tanulóbérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk
 • érvényes diákigazolvány (állandó vagy diákigazolványt helyettesítő igazolás)
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes bérlet
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya)

Ingyenes utazási jogosultság esetén:

 • az ellenőr által adott csekk
 • a jogosultságot igazoló, a pótdíjazás időpontjában érvényes hatósági iratok
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya)

Amennyiben a bérletbemutatást nem a pótdíjazott intézi, egy megbízott személy (pl. családtag, hozzátartozó, barát) is megteheti a szükséges eredeti dokumentumok bemutatásával.

A bérletbemutatási díj megfizetésekor kapott bevételi pénztárbizonylatot az utasnak 5 évig meg kell őriznie.

3. Pótdíj befizetése sárga csekken

A pótdíj rendezése postai befizetéssel csak a BKK által előnyomtatott készpénz-átutalási megbízáson, az úgynevezett „sárga csekken” lehetséges.

Az ellenőrtől átvett csekkel a pótdíj befizetését 30 napon belül bármelyik postahivatalban elintézheti. A csekk kitöltésekor a következőkre érdemes figyelni:

 • Minden esetben a pótdíjazott nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál. A pótdíj összege – 16 000 forint – már rajta van a csekken, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni. A csekken beírásokat javítani nem lehet.
 • Az olvashatóság érdekében célszerű nyomtatott nagybetűkkel kitölteni a csekket.
 • Hibás kitöltéskor (mivel javítani nem lehet) javasoljuk a 4. pont szerinti átutalásos pótdíjbefizetést.

A pótdíjbefizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

4. Pótdíjbefizetés banki átutalással

A pótdíj befizetése történhet banki (papíralapú megbízással vagy bankjának internetes oldalán keresztül) átutalással is. A BKK ehhez kapcsolódó bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01453621-01300004

Közleményként kérjük feltüntetni a pótdíjazott utas nevét és egy azonosítót (pótdíjazás dátuma, hivatkozási szám, levelezési iktatószám, fizetési meghagyás ügyszáma, felszólítólevél azonosítója).

4.1 A pótdíjazás napjától számított 30 napon belül az ellenőrtől kapott csekkről közleményként az alábbi – pótdíj-csekken szereplő – adatokat kell felhasználni, illetve megadni:

4.2 Amennyiben fizetési felszólítást kapott, az abban szereplő összeget kell átutalnia a megjelölt bankszámlaszámra. Az átutalt összeg könyveléséhez, kérjük, írja a közlemény rovatba a pótdíjazott utas nevét és a felszólítólevélben található azonosító számot.

5. Megbízott partnerek felé történő pótdíj befizetés

A megbízott partnerek felé történő fizetés történhet a partner által kiadott csekken vagy átutalással a partner által megadott bankszámlaszámra. A befizetés a 3., és 4. pontban rögzítettekhez hasonlatos.

A BKK Zrt. megbízása alapján pótdíjbehajtásban együttműködő partnerek neve és elérhetősége.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.