Utazási feltételek megszegése, pótdíjazás

A BKK Zrt. Üzletszabályzatának Díjszabás melléklete alapján 2013. január 1-től

16.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki

 • jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,
 • olyan bérlettel (bérletszelvény és érvényes igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, vagy diákigazolvány) kísérli meg az utazást, amelyhez tartozó értékszelvényre az igazolvány sorszáma nincs egyértelműen ráírva, vagy a ráírás nem tintával történt, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány nincs kitöltve illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs rábélyegezve,
 • hetijeggyel történő visszaélés esetén,
 • kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel, matricákkal visszaél,
 • kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan járművön szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett,
 • csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes tárgyként nem szállítható tárgyat visz a járművön,
 • az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretes tárgy vagy élőállat bepiszkítja a járművet,
 • a vészjelzőt indokolatlanul működésbe hozza,
 • az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.
 • A 16.000,- Ft pótdíj helyszíni kiegyenlítése esetén annak összege 8.000,- Ft-ra mérséklődik. A pótdíj  helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben pótdíjelismervényt köteles adni.
 • Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem rendezi, a jegyellenőr (mintegy a halasztott fizetés lehetőségét biztosítva) pótdíjazási eljárást kezdeményez. Ennek során meg kell, hogy kérje az utastól a pótdíjazáshoz szükséges személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely és idő), valamint a lakcímet. Ezek alapján adatfelvételi lapot, “Pótdíjazást elismerő nyilatkozatot” állít ki.
 • Abban az esetben, ha az utas személyi adatainak közlését megtagadja, lehetőség van a helyszínen rendőri segítséget kérni.
 • A pótdíj összegéről csekket és a pótdíjrendezés lehetőségeiről tájékoztatót ad át, amelynek átvételét, illetve a személyi adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazolja. Az utas részéről az aláírás, és a csekk átvételének megtagadása nem mentesít a pótdíjazás következményei alól.
 • Amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel (bérletszelvény és a hozzátartozó igazolvány, bérletigazolvány, diákigazolvány) rendelkezik, amelyik szelvény a pótdíjazás időpontjában érvényes (azt megelőzően vásárolt), de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudta, úgy a pótdíjazástól számított 2, azaz kettő munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen a bérlet bemutatása és az arra előírt feltételek együttes teljesülése esetén a pótdíjfolyamat 2.000,- Ft eljárási díj ellenében, éves, szemeszterre szóló és negyedéves bérletek bemutatása esetén 1,000,- Ft eljárási díj ellenében megszűnik. A bérletbemutatás lehetőségével naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet az utas, amennyiben nincs rendezetlen pótdíjtartozása. A kedvezményes éves és az éves összvonalas Budapest-bérletek tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. A pótdíjazást követően vásárolt bérletszelvény bérletbemutatásra nem fogadható el. Ha az utas ellenőrzésnél érvényes bérletet, vagy díjmentes utazásra jogosító okmányt mutat fel, de a szállított kerékpárra nem fizetett viteldíjat, kerékpárbérlet utólagos bemutatására nincsen mód.
 • Amennyiben az utas a vonatkozó kormányrendelet alapján ingyenes utazásra jogosult, de jegyellenőrzéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól számított 2, azaz kettő munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen a jogosultságot igazoló iratok bemutatása esetén a pótdíjfolyamat  eljárási díj ellenében megszűnik. Az eljárási díj mértéke naptári évenként az első két alkalommal 1.000,- Ft, a további esetekben 2.000,- Ft. A lehetőséggel abban az esetben élhet az utas, amennyiben korábbról nincs rendezetlen pótdíjtartozása.
 • Amennyiben a pótdíjazás során a jegyellenőr a bérletszelvényt és/vagy bérletigazolványt bevonja, abban az esetben a bérletbemutatásra nincs lehetőség.

Aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki, az a 16.000,- Ft alappótdíjon felül 16.000,- Ft késedelmi díjat és 500,- Ft eljárási díjat (összesen 32.500,- Ft-ot) köteles fizetni.

A pótdíj megfizetésének elmaradása esetén a BKK jogosult a pótdíj behajtásával összefüggésben, a pótdíj összegén felül felmerülő valamennyi költségét az utasra áthárítani.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.