Utazási feltételek megszegése, pótdíjazás

A BKK Zrt. Üzletszabályzatának Díjszabás melléklete alapján 16 000 forint pótdíjat köteles fizetni az, aki

 • jegy nélkül, érvénytelen (jegykezelő készülékkel nem érvényesített, lejárt érvényességű vagy többször kezelt) jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, nem rendelkezik egyéb utazásra jogosító érvényes okmánnyal, valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, illetve a kedvezmény-igénybevétel jogosságát igazolni nem tudja;
 • olyan bérletigazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal utazik, amelyhez tartozó bérletszelvényen a bérletigazolvány vagy diákigazolvány sorszáma vagy (2013. május 1-jétől a diák választása szerint) az oktatási azonosító szám nincs vagy nem az előírások szerint van feltüntetve, vagy a bérletigazolvány/ diákigazolvány nincs kitöltve, illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs rábélyegezve vagy rányomtatva;
 • más nevére szóló hetijeggyel utazik;
 • kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj megfizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérlet matricáját átragasztja;
 • kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan járművön szállít, amelyen az nem megengedett (függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a kerékpárszállításhoz érvényes jeggyel vagy bérlettel);
 • 41 cm-es külső kerékátmérőjű kerékpárnál (16” col, hüvelyk, illetve inch) nagyobb kerékpárt szállít érvényes jegy vagy bérlet nélkül;
 • csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes tárgyként nem szállítható tárgyat szállít a járművön;
 • saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretes tárgy vagy élő állat bepiszkítja a járművet;
 • indokolatlanul működésbe hozza a vészjelzőt, a vészféket vagy az ajtó vésznyitóját;
 • olyan jeggyel vagy bérletszelvénnyel utazik, amely láthatóan vagy vélhetően hamisított, fizikai, illetve kémiai úton manipulált;
 • az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

A pótdíj helyszíni kiegyenlítésekor 16 000 forintról 8000 forintra mérséklődik. A pótdíj helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben pótdíjelismervényt köteles adni.

Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem rendezi, a jegyellenőr (a halasztott fizetés lehetőségét biztosítva) pótdíjazási eljárást kezdeményez. Ennek menete, hogy el kell kérnie az utas pótdíjazáshoz szükséges személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési helye és ideje), valamint a lakcímét. Ezek alapján adatfelvételi lapot, „Pótdíjazást elismerő nyilatkozatot” állít ki. Abban az esetben, ha az utas megtagadja személyi adatainak közlését, az ellenőr a helyszínen hatósági személy segítségét kérheti.

A pótdíj összegéről csekket és a pótdíjrendezés lehetőségeiről tájékoztatót ad át, amelynek átvételét, illetve személyi adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazolja. Az aláírás és a csekk átvételének megtagadása nem mentesíti az utast a pótdíjazás következményei alól.

Amennyiben rendelkezik olyan arcképes bérlettel (bérletszelvény és a hozzá tartozó igazolvány, bérletigazolvány, diákigazolvány), amelyik a pótdíjazás időpontjában érvényes (azt megelőzően vásárolták), de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, úgy a pótdíjazástól számított 2 (azaz kettő) munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen bemutathatja. A bérlet bemutatása és az arra előírt feltételek együttes teljesülésekor a pótdíjazási folyamat 2000 forint eljárási díj; éves, szemeszterre szóló és negyedéves bérlet bemutatásakor pedig 1000 forint eljárási díj ellenében megszűnik. A bérletbemutatási lehetőséggel az utas naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet, amennyiben nincs rendezetlen pótdíjtartozása. A kedvezményes éves és az éves összvonalas Budapest-bérletek tulajdonosaira az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. A pótdíjazást követően vásárolt bérletszelvény utólagos bemutatásra nem fogadható el. Ha az utas az ellenőrzésnél érvényes bérletet vagy díjmentes utazásra jogosító okmányt mutat fel, de a szállított kerékpárra nem fizetett viteldíjat, a kerékpárbérlet utólagos bemutatására sincs mód.

Amennyiben az utas a vonatkozó kormányrendelet alapján ingyenes utazásra jogosult, de jegyellenőrzéskor azt nem tudja igazolni, a pótdíjazástól számított 2 (azaz kettő) munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen a jogosultságot igazoló iratok bemutatásakor a pótdíjfolyamat eljárási díj ellenében megszűnik. Az eljárási díj mértéke naptári évenként az első két alkalommal 1000 forint, a minden további esetben 2000 forint. A lehetőséggel abban az esetben élhet az utas, amennyiben egy korábbi időszakból nincs rendezetlen pótdíjtartozása.

Amennyiben pótdíjazáskor a jegyellenőr a bérletszelvényt és/vagy a bérletigazolványt bevonja, a bérletbemutatásra nincs lehetőség.

Aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki, az a 16 000 forint alappótdíjon felül 16 000 forint késedelmi díjat plusz 500 forint eljárási díjat (összesen 32 500 forintot) köteles fizetni.

A pótdíj megfizetésének elmaradásakor a BKK jogosult a pótdíj behajtásával összefüggésben, a pótdíj összegén felül felmerülő valamennyi költségét az utasra hárítani.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.