FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A FUTÁR utazástervező alkalmazás („Alkalmazás”) tulajdonosa és üzemeltetője a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) („BKK Zrt.”).

Az Alkalmazás múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, podcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a BKK Zrt.-hez köthető anyagot, magát az Alkalmazás, a Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként és összességében “Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és a BKK Zrt. tulajdonai.

Az Alkalmazást a Felhasználó csak jogszabályok által megengedett módon használhatja.

Az Alkalmazás használatával a Felhasználó nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Egyik Felhasználó sem jogosult az Alkalmazásból származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a BKK Zrt-től, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen felhasználási feltételek nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára.

A BKK Zrt. jogosult az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldeni a Felhasználók részére. A Felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a BKK Zrt. ilyen üzeneteket küldjön a részére.

Az Alkalmazást kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítjuk és a BKK Zrt. előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alkalmazás bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést az Alkalmazásban, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.

A Felhasználó nem szerez jogosultságot az Alkalmazás egyes részeinek vagy az Alkalmazáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre a Felhasználó a BKK Zrt.-től írásos engedélyt kapott.

A BKK Zrt. jogosult az Alkalmazást újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíteni, és az Alkalmazás működését felfüggeszteni, vagy azt teljesen megszüntetni.

A Felhasználó jogosult az Alkalmazás használatával bármikor felhagyni. Ezenkívül a BKK Zrt. is bármikor megszüntetheti az Alkalmazás biztosítását a Felhasználó számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat az Alkalmazásra vonatkozóan.

Amennyiben a BKK Zrt. az Alkalmazást megszünteti, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre a Felhasználót kellő időben figyelmezteti.

A BKK Zrt. a Felhasználóknak nyújt egy korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható felhatalmazást, hogy a Tartalmak egyetlen példányát megtekintse (kivéve a forrás- és objektumkódokat), mely általánosságban nyilvánosan elérhető az Alkalmazás használatával, feltéve, hogy (i) a Felhasználó megőriz minden védjegyet, szerzői jogi vagy tulajdoni jogi értesítést, amit az eredeti Tartalom vagy a Felhasználó által készített bármely másolat tartalmaz, (ii) a Felhasználó nem engedi, segíti vagy felbújtja bármely harmadik személyt (akár haszonszerzési céllal, akár anélkül), hogy lemásolják vagy átalakítsák az Alkalmazás szoftverének objektum-kódját, szoftverforráskódját; hogy az eredeti alapján újraalkossák, visszafejtsék, módosítsák vagy megkíséreljék felfedni az Alkalmazás bármely részének forráskódját; és (iii) nem próbál meg semmilyen kódot vagy terméket beilleszteni, hogy manipulálja a Tartalmakat bármilyen módon, ami a felhasználói élményt bárhogyan is befolyásolja.

A Felhasználó (és általa más harmadik személy) nem jogosult a Tartalmakat átrendezni, módosítani, kicserélni, nyilvánossággal megosztani, továbbadni, közzétenni, újra közzétenni, terjeszteni, sugározni, eladni, bérelni, bérbe adni, feltölteni, belőle kereskedelmi célú származékos anyagokat készíteni, vagy másképpen felhasználni. Bármely Tartalom tiltott vagy jogszerűtlen felhasználása szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi eljárást von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

A felhasználási feltételekben kifejezetten megállapított feltételeken kívül a BKK Zrt. nem tesz semmilyen konkrét ígéretet a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállal az Alkalmazáson belüli tartalmat, az Alkalmazás sajátos funkcióit, vagy a megbízhatóságát, rendelkezésre állását vagy a Felhasználó igényeinek kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A BKK Zrt. a jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárja.

Amennyiben a jogszabály azt lehetővé teszi, a BKK Zrt. nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy vagyoni jellegű kártérítést. A BKK Zrt. kifejezetten kizárja a felelősségét, minden olyan kár miatt, amely az Alkalmazás által tervezett utazások esetleges pontatlanságából, vagy az ezekkel kapcsolatos késésekből ered, így Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiekből eredő minden kárt maga köteles viselni.

A BKK Zrt. semmilyen esetben sem felelős az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

A jelen felhasználói feltételeket a BKK Zrt. jogosult módosítani, például annak érdekében, hogy megfeleljen a jogszabályok, illetve az Alkalmazás esetleges változásának. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb 8 nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Amennyiben az Alkalmazás új funkcióval bővül az erre vonatkozó módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosított feltételekkel, abba kell hagynia az Alkalmazás használatát.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek és a későbbi felhasználási feltételek tartalma ellentétes egymással, a későbbi felhasználási feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen felhasználási feltételek a BKK Zrt. és a Felhasználó közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen felhasználási feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tesz eleget a jelen felhasználási feltételekben foglaltaknak, és a BKK Zrt. nem teszi meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy a BKK Zrt. lemondana az esetleges intézkedések jövőbeni megtételére vonatkozó jogairól.